В „Геострой Консулт“ ООД Вие можете да получите компетентно съдействие на всеки етап от осъществяваната от вас строителна дейност – от правното обезпечаване на строителните процеси до реализирането на сделки с крайния купувач.

За периода от основаването си до сега дружеството се утвърди на пазара на Югозападна България като предпочитан доставчик на строителни материали за обекти на големи строителни компании, предназначени за жилищни и индустриални нужди, както и за обекти с особена архитектурна и историческа стойност, предоставящи културна ценност с национално значение. Своето успешно позициониране при разпределението на регионалния пазар „Геострой Консулт“ ООД дължи, както на качествата на продуктите, които предлага, така и на добрия екип, предоставящ адекватни консултации на своите клиенти при избора на оптимално решение за техните нужди и качествена логистика, позволяваща своевременно и точно осъществяване на планираните доставки.

Като доставчик на строителни материали и консумативи, „Геострой Консулт“ ООД си партнира с едни от водещите производители в бранша, чиито продукти имат  доказани технологични качества и конкурентни цени. Сред търговските марки, чието представителство осъществяваме са: Rofix, Semmelrock, Gutta, Thrakon, Orgachim.

Дългогодишната колаборация с водещи строителни компании и изявени специалисти в областта на архитектурата, инжeнерните специалности и изпълнителните процеси в областта на строителството доведе до разширяшане на мрежата от контакти и естествено до надграждане на осъществяваната от нас дейност. Към настоящия момент екип от специалисти обезпечава по ресори, както основополагащата за нас дейност по продажба и доставка на строителни материали и консумативи, така и по осъществяване връзката между възложителя на строителния обект и потенциалния купувач с оглед евентуалното сключване на сделки с предмет продажба или отдаване под наем на недвижими имоти.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *