Консултантски услуги

 

Добре дошли в секция „Консултантски услуги“ в сайта на „Геострой Консулт“ ЕООД. Тук ще намерите актуална информация за предлаганите от нас консултации в областта на правото, администрацията и управлението.

Компанията предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при различните видове сделки в областта на гражданското и търговското право, в това число сделките на управление и разпореждане с недвижимо имущество, регистрация и пререгистрация на търговски дружества, съдействие при провеждане на преговори, сключване на договори и реализирането на тяхното изпълнение.

Предлагаме на нашите клиенти оптимални възможности за осъществяване на управлението на техните дружества чрез съдействие при стратегическото планиране на управленските процеси, изграждане и оптимизиране на структури, изготвяне на технологични карти на процесите, провеждане на производства по стабилизация и оздравяване на търговски дружества.

Една от основните ни услуги е да предложим на нашите клиенти максимално бърз и ефективен начин за осъществяване на техните цели чрез комплексно правно обслужване, което да облекчи достъпа до административни услуги и да улесни реализирането на техните права.