Петя Атанасова

 

Адвокат
Магистър, сп. „Право“
Университетски преподавател по право

Средно образование: Професионална гимназия по строителство, архитекрура и геодезия „Васил Левски“

Квалификация: Строителен техник

Езици: Български, Английски, Руски, Испански, Френски