Ива Царевска

 

Длъжност: Технически сътрудник, Недвижими имоти

Магистър, сп. „Публична администрация“

Средно образование: Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

Езици: Немски, Английски